Πρόγραμμα

Ανοικτή πρόσβαση για την κλιματική δικαιοσύνη


Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

 

09.00Εγγραφές
09.20Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμοί
Αγγελική Χατζηγεωργίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ
Χαράλαμπος Μπράτσας, Επίκουρος Καθηγητής Tμ.Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΔιΠαΕ, Πρόεδρος Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (Open Knowledge Foundation Greece)
09.30

Η Κλιματική Δικαιοσύνη μέσω της Αξιοποίησης Ανοικτών Δεδομένων Ενέργειας το Εργαλείο OpEnergy
Χαράλαμπος Μπράτσας, Επίκουρος Καθηγητής Tμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΔιΠαΕ, Πρόεδρος Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος
Χρίστος Βλαχοκώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Αναπληρωτής πρόεδρος Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
Κλεάνθης Κουπίδης, Data scientist, Open Knowledge Foundation Greece

09.45

Από τα "ανοιχτά δεδομένα" στα "δεδομένα ανοιχτά προς επεξεργασία"
Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, και Πρόεδρος του European Network of Living Labs
Δέσποινα Πετσάνη, Υπ. Διδακτωρ, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας
Παναγιώτης Μπαμίδης, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας

10.00

Προς μία εθνική πολιτική βιβλιογραφικής επεξεργασίας σε ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα
Σοφία Ζαπουνίδου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Ευτυχία Κουφάκου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Μιχάλης Γερόλιμος, Προϊστάμενος Τμ.Καταλόγων, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

10.15

Ερωτήσεις-Συζήτηση

10.30Διάλειμμα
10.45

OAVA, πλατφόρμα διάχυσης οπτικοακουστικού υλικού ανοικτής πρόσβασης
Αφροδίτη Μάλλιαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔιΠαΕ
Σταύρος Δωρόπουλος, CIO, DataScouting

11.00

Ο ρόλος τών Ζωντανών Εργαστηρίων και της Κοινωνικής Καινοτομίας στην προαγωγή της Ανοικτής και Δια Βίου Εκπαίδευσης (η περίπτωση του Thess-AHALL)
Ιωάννα Δράτσιου, Υπ. Διδακτωρ,Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας
Δέσποινα Μάντζιαρη, Υπ. Διδακτωρ, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας
Παναγιώτης Μπαμίδης, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας

11.15

Η έννοια της ανοικτής πρόσβασης στους τομείς της παλαιογραφίας και της κωδικολογίας
Αντώνης Χατζηχρήστος, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

11.30

Βιωσιμότητα & Ανοιχτότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
Ηρώ Τζορμπατζάκη, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11.45

Ερωτήσεις - Συζήτηση - Κλείσιμο ημερίδαςη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013