Περιήγηση στο Ευρετήριο Τίτλων


 
Προγραμματισμένο Συνέδριο Τίτλος
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Die Erkenntnis Gottes bei Nicolaus Cusanus Περίληψη
Νικόλαος Αυγελής
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Die Gotteserkenntnis Abrahams in der hellenistisch-jüdischen Literatur Περίληψη
Michael Tilly
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Die γνῶσις θεοῦ des Gerechten und die ἀγνωσία θεοῦ des Menschen Περίληψη
Martina Kepper
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') God and the sound of a light breeze (1 Kgs 19:12) Περίληψη
Hans Ausloos
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') God’s Vision and God’s Knowledge – pinning the Tale on the Donkey Περίληψη
Gerta De Villiers
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Gottes Erkenntnis in Platons Theaitetos und in der Septuaginta Περίληψη
Evangelia Dafni
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Lost Hellenistic Jewish Source of Middle Byzantine Chroniclers: New Fragments Περίληψη
Dmitry Afinogenov
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Paideia in the Classical, Jewish and Patristic traditions and the key role of the Septuagint Περίληψη
Ευάγγελος Χρυσός
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Revelation and Knowledge of God in the Patristic Interpretation of the Septuagint Text of Exodus 33, 18-33 Περίληψη
Gillian Mary Bonney
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Seeing God in Alexandrian Exegesis of the Bible: from Aristobulos to Philo Περίληψη
Ekaterina Matusova
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Seeing God in the Hebrew Bible and the Septuagint Περίληψη
Jan Joosten
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Serubbabels' reference to Darius' Confession to the God of the World (1Esdr 4:43ff.) Περίληψη
Raik Heckl
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Textual Problems in the Descriptions of Moses's Ascent to Mt. Sinai in Exodus 19, 24, 32, 34 Περίληψη
Emanuel Tov
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') The concept of redeemer in the LXX and medieval Judaeo-Greek translations Περίληψη
Julia Krivoruchko
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') The departure of God's glory in Ezekiel's vision: revelation and worship Περίληψη
Αθανάσιος Παπαρνάκης
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') The Revelation and Knowledge of God in the Septuagint: Exodus, the Wisdom Books and Psalms Περίληψη
Mario Cimosa
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Ut Phoenix. Symbolismus und Ambivalenz in der Dichtung von Laktanz Περίληψη
Δημήτριος Νικήτας
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Von der assyrischen Prophetie der Orakel der Ishtar von Arbela des 7. Jh. v. Chr. zur Mysteriosophie der Chaldäischen Orakel des 2. Jh. n. Chr. in Syrien. Zum religionsgeschichtlichen Hintergrund der Septuaginta Περίληψη
Chistoph Elsas
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') Wie Gott sich erkennen lässt: Gottesschau und Gotteserkenntnis in der Septuaginta Περίληψη
Martin Rosel
 
3o Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο') „Show me yourself...“: The Reception of Exodus 33:13 (LXX) by Philo of Alexandria Περίληψη
Gert Steyn
 
1 - 20 από 20 Στοιχεία


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013