Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευαγγελία Δάφνη
Διεύθυνση Email: edafni@past.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013