Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Karklins, Sandis, Riga Technical University, Λετονία

  • - Erasmus participants' presentations
    Latvia. Riga Technical University
    Περίληψη


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013