Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Barbeta, Ana, Universitat de València – Servei de Biblioteques i Documentació, Ισπανία

  • - Erasmus participants' presentations
    Spain. The University of Valencia Library Service: overview and some lines of action
    Περίληψη


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013