Υποβολές

Διαδικτυακές υποβολές

Έχετε ήδη Όνομα Χρήστη/Κωδικό για το "Βιβλιοθήκη ΑΠΘ - Συνεδριοθήκη";
Μεταβείτε στην Σύνδεση

Χρειάζεστε Όνομα Χρήστη/Κωδικό;
Μεταβείτε στην Εγγραφή

Η εγγραφή και η σύνδεση απαιτούνται για την υποβολή στοιχείων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013