Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Απόστολος Ιακωβίδης
Πρόεδρος του Συνεδρίου
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρική Σχολή

Γ' Ψυχιατρική Κλινική

54124 Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο: 2310994626
Διεύθυνση Email: iakovidi@auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013