Περιήγηση στο Ευρετήριο Τίτλων


 
Προγραμματισμένο Συνέδριο Τίτλος
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ARL Strategies, Tools and Projects that Demonstrate the Value of the Library in the Academy Περίληψη
Martha Kyrillidou
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Building Effective, Sustainable, and Practical Assessment During Challenging Times Περίληψη
Steve Hiller, Martha Kyrillidou, Jim Self
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Deploying an OpenSource ILS like Koha :Tricks and Tips :Doing it Yourself or with an External Company ? Περίληψη
Paul Poulain
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Financial Crisis, Uncertainty and Change: How Digital Libraries can cope with all this and do better Περίληψη
Paola Gargiulo
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών How are Catalan University Libraries Coping with the Economic Crisis? Περίληψη
Núria Comellas
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών How Publishers deliver Value in Tough Economic Times Περίληψη
Thomas Brett
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών How the Latest Development in Search and Evaluating Products Can Promote Research Productivity and Optimize Institutional Bugdets Περίληψη
Guillaume Rivalle
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Informed decisions for Selection Support in Libraries Περίληψη
Núria Sauri
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Koha ILS in Lyon Jean Moulin University Libraries: Migration, Everyday Functioning, Cooperation, Projects Περίληψη
Jean Bernon
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Managing a Crisis: Ways to Develop Library Services in Changing Times Περίληψη
Paul Ayris
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών SHARED SERVICES:SAVING TIME AND MONEY THROUGH COLLABORATION Περίληψη
Hazel Woodward
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Strategy Development and Evolution at the University of Virginia through the Balanced Scorecard Framework and the MIS Office Περίληψη
Jim Self
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Summon: True Web-Scale Discovery Περίληψη
Daryl Naylor, Ben McLeish
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών The Big Deal – A Quest Περίληψη
Frans Lettenstrom
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών The Importance of eBooks in Scientific Research Περίληψη
Diana Alkema
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Using Evidence to Inform Decision Making at the University of Washington Περίληψη
Steve Hiller
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αρχείο Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (D.H.A.R.E.) Περίληψη
Δημήτρης Δέρβος
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS) Περίληψη
Παντελής Μπράττης
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ενοποιημένες Υπηρεσίες Σημασιολογικής Αναζήτησης στο Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο των Ελληνικών ΑΕΙ και στις Ψηφιακές Πηγές του ΣΕΑΒ Περίληψη
Βασίλης Πλαχούρας
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Επιστημονικής Πληροφόρησης Περίληψη
Παναγιώτης Γεωργίου
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ από την υλοποίηση και χρήση της μηχανής αναζήτησης Summon Περίληψη
Ξένια Αγορογιάννη
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ηλεκτρονικές Πηγές: Πεπραγμένα 2010-11 Περίληψη
Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων Περίληψη
Ασπασία Τόγια
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κεντρική Υποδομή  Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Περίληψη
Γεώργιος Ζάχος, Βασίλειος Πολυχρονόπουλος
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοιχτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Περίληψη
Νίκος Μήτρου
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Πληροφοριακής Παιδείας Περίληψη
Γιάννης Κλαψόπουλος
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Τεχνολογικές στρατηγικές για ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε αβέβαια περιβάλλοντα Περίληψη
Θάλεια Τσαλκιτζή
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσία Αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Περίληψη
Γ. Κοσμάς
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσία Διαχείρισης, Πρόσβασης και Διαδανεισμού των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. Περίληψη
Λεωνίδας Πισπιρίγγας
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής Περίληψη
Κωνσταντία Κακάλη, Δημήτρης Γαβρίλης
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Περίληψη
Άννα Φράγκου
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσία Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με Προσβάσιμη Βιβλιογραφία για τους Φοιτητές με Αναπηρίες Περίληψη
Ειρήνη Δαφέρμου
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσία Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου και Διαχείρισης, Διάχυσης και Ανάπτυξης Λογισμικών Βιβλιοθηκών Περίληψη
Φωτεινή Ευθυμίου, Δημήτρης Κουής
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Περίληψη
Παναγιώτης Γεωργίου
 
1 - 34 από 34 Στοιχεία


Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο διατίθεται υπό την Άδεια Creative Commons Attribution 3.0.


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013