Πολιτικές του Συνεδρίου

Πολιτική Πρόσβασης στις Ομάδες Αρχείων

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο (τόσο στο τρέχον, όσο και στα παλαιότερα αρχειοθετημένα συνέδρια) έχουν γίνει ανοιχτής πρόσβασης. Διατίθενται ελεύθερα από τον παρόντα ιστότοπο συνεδρίου για ανάγνωση, προς όφελος των συγγραφέων και των ενδιαφερομένων αναγνωστών.

 

Ψήφισμα Συνεδρίου

 

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
«Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Οικονομική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης»
14-15 Νοεμβρίου 2011
THE MET HOTEL, Θεσσαλονίκη

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών λαμβάνοντας υπόψη:
• τη δραματική μείωση των προϋπολογισμών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
• τις απολύσεις του προσωπικού των Βιβλιοθηκών και τις επιπτώσεις στη λειτουργία τους, στην ποιότητα και την ποσότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα απαιτείται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους (π.χ. υπηρεσίες διανομής συγγραμμάτων μέσω του συστήματος Εύδοξος),
• τη μείωση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link) για την κάλυψη των συμφωνιών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και τις άμεσες επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που παράγεται στα δημόσια Α.Ε.Ι. της χώρας,

καλεί το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
1. να στηρίξει με κάθε τρόπο και μέσο τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση και
2. να συνεχίσει να υποστηρίζει την επαρκή χρηματοδότηση του Σ.Ε.Α.Β. σε τακτική βάση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής πρόσβαση των ιδρυμάτων μελών – δηλ. του συνόλου της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας – σε επιστημονικό υλικό αναγκαίο και προαπαιτούμενο για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της έρευνας.

 

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
«Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Οικονομική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης»
14-15 Νοεμβρίου 2011. Ξενοδοχείο ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (pdf)

 

 


Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο διατίθεται υπό την Άδεια Creative Commons Attribution 3.0.


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013