Περιήγηση στο Ευρετήριο Τίτλων


 
Προγραμματισμένο Συνέδριο Τίτλος
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα «Ἠνορέης ὀλετῆρα ὑπερφιάλου Βαβυλῶνος…». Προβλήματα και παρατηρήσεις σχετικά με ένα επίγραμμα από την Παλατινή Ανθολογία (ΙΧ 686) Περίληψη
Ανδρέας Γκουτζιουκώστας
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Βυζαντινές Μεταφράσεις λειτουργικής ποίησης. “Tὰ ὀκτὼ θεοτοκία τὰ ἐν τῇ ὀκτωήχῳ· ἅτινα μετεποίησεν ὁ Πεδιάσιμος ἐκεῖνος διὰ στίχων ἰαμβικῶν” Περίληψη
Δημήτριος Σκρέκας
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Ένα χειρόγραφο από την Τραπεζούντα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περίληψη
Δημήτριος Γεωργακόπουλος
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Η άγνωστη σχεδογραφική συλλογή του κώδ. Laur. Plut. 71,32 Περίληψη
Ηλίας Νέσσερης
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Η λογοτεχνική Αναγέννηση στο Βυζάντιο την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας: Η «Φιλοσοϕική Συλλογή» Περίληψη
Δήμητρα Ελευθερίου
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Η πολεμική αριστεία στα ιστοριογραφικά έργα της Ιουστινιάνειας περιόδου Περίληψη
Κωνσταντίνος Τσιγάνης
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Η τιτλοφόρηση των βυζαντινών ιστοριογραφικών κειμένων Περίληψη
Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος. Βασιλεύς – φιλόσοφος και θεολόγος Περίληψη
Σουλτάνα Λάμπρου
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Ο ιερέας και πρωτέκδικος της μητρόπολης Αίνου, Ιωάννης Ασκανδάλης, μέσα από τη γραφίδα του Περίληψη
Ελισσάβετ Χαρταβέλλα
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Παράδοση και πρωτοτυπία στις ηθοποιίες του Νικηφόρου Βασιλάκη Περίληψη
Ευανθία Νικολαΐδου
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Συμβολή στην ομιλητική γραμματεία του 10ου αιώνα: Η Διήγησις των θαυμάτων του αρχαγγέλου Μιχαήλ του διακόνου Παντολέοντα Περίληψη
Γεώργιος Τσιαπλές
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Το αναθηματικό επίγραμμα του 12ου αιώνα. Δομή και περιεχόμενο Περίληψη
Anita Belcheva
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Το εγκώμιο του Νικόλαου Καβάσιλα προς την Aγία Θεοδώρα (BHG 1741): Προβληματισμοί σχετικά με την χειρόγραφη παράδοση του εγκωμίου. Περίληψη
Χριστίνα Χατζηαυξέντη
 
Β´ Παρεκβολών Ημέρα Χιούμορ και γέλιο στον Κωνσταντίνο Μανασσή Περίληψη
Κωνσταντίνος Χρυσόγελος
 
1 - 14 από 14 Στοιχεία


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013