Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Σοφία Κοτζάμπαση
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδὠν Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310-997936
Διεύθυνση Email: kotzabas@lit.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013