Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτού του συνεδρίου είναι διαθέσιμο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013