Πρόγραμμα

Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη


Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Βίντεο 1ης ημέρας

09.30-10.00Εγγραφές
10.00Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμοί
Αριάδνη Στογιαννίδου, Αναπλ.Πρύτανη Ακαδημαϊκών & Φοιτητικών Θεμάτων / Πρόεδρος Επιτροπής ΒΚΠ  
Κατερίνα Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ
Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος OKFN Ελλάδος
10.25Οι υπηρεσίες ΤΠΕ στην υποστήριξη της έρευνας στο ΑΠΘ – προοπτικές Opendata & OpenScience
Πασχάλης Κορόσογλου, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
10.40Συχνές ερωτήσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα στο Horizon 2020
Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, Επικεφαλής Τμήματος Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΕΛΚΕ ΑΠΘ
10.55-11.10Συζήτηση
11.10-11.30Διάλειμμα - Καφές
11.30Ανοιχτή Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ
Μανόλης Χατζηγιάννης, Στέλεχος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΑΠΘ
11.50Databrarian, ένα νέο είδος βιβλιοθηκονόμου
Σοφία Ζαπουνίδου, ομάδα δικτυακού τόπου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
12.10-12.25Συζήτηση
12.25-13.00Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα. 
Συζήτηση με τους/τις δημιουργούς των αφισών στο φουαγιέ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Κεντρική νησίδα Η/Υ του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βιβλιοθήκη

13.00-15.00Open Data Index, εργαστήριο
Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος OKFN Ελλάδος

 

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Βίντεο 2ης ημέρας

9.30-10.00Εγγραφές
10.00Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμός
Αικατερίνη Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ
10.10Ψηφιοποίηση και Aνοικτή Πρόσβαση. Η περίπτωση της Ψηφιοθήκης της ΒΚΠ
Ευστάθιος Αμανατίδης, Αντώνης Σαραγιώτης, Χρύσα Χαζηράκη, Ροδόπη Χαμουρούδη, Υπηρεσία ψηφιοποίησης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
10.25Η Ψηφιοθήκη, ένα πολύτιμο εργαλείο στη φιλολογική έρευνα
Λάμπρος Βαρελάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας
10.40Δρόμοι και τρόποι για τη συνάντηση της Βιβλιοθήκης με την εκπαιδευτική/ερευνητική πράξη στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές: (α) η παραδειγματική περίπτωση ενός project
Κατερίνα Τικτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
10.55Δρόμοι και τρόποι για τη συνάντηση της Βιβλιοθήκης με την εκπαιδευτική/ερευνητική πράξη στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές: (β) από την ψηφιακή εικόνα στο ψηφιακό περιεχόμενο
Φωτεινή Κοϊδάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Φιλολογίας
11.10-11.25Συζήτηση
11.25-12.00Διάλειμμα - Καφές
12.00Ανοιχτή πρόσβαση και πηγές: τεκμηρίωση και αξιοπιστία
Ιωάννης Τζιφόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας / Αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής ΒΚΠ
12.15Ανοιχτοί ψηφιακοί πόροι και μετάφραση: σώματα κειμένων και ορολογία
Ξανθίππη Δημητρούλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
12.30Η Ψηφιοθήκη ως εργαλειοθήκη στην Ιστορία της Ιατρικής
Νίκη Παπαβραμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
12.45-13.00Συζήτηση
13.00-13.30Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

Κεντρική νησίδα Η/Υ του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βιβλιοθήκη

13.30-14.00Εργαστήρι εμπλουτισμού της Wikipedia και Wikidata με βιβλιογραφικές αναφορές
Κωνσταντίνος Σταμπουλής, Wikimedia User Group Greece
14.00-15.00Ανάρτηση αρχειακού υλικού σε Wikisouce, Wikidata, και Wikimedia Commons
Κωνσταντίνος Σταμπουλής, Wikimedia User Group Greece


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013