Υποβολές

Διαδικτυακές υποβολές

Έχετε ήδη Όνομα Χρήστη/Κωδικό για το "Βιβλιοθήκη ΑΠΘ - Συνεδριοθήκη";
Μεταβείτε στην Σύνδεση

Χρειάζεστε Όνομα Χρήστη/Κωδικό;
Μεταβείτε στην Εγγραφή

Η εγγραφή και η σύνδεση απαιτούνται για την υποβολή στοιχείων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Δήλωση για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συγγραφείς που υποβάλλουν εργασία σ΄ αυτό το συνέδριο συμφωνούν στους κάτωθι όρους:
α) Οι Συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια Creative Commons Άδεια - Αναφορά (Attribution), που επιτρέπει σε άλλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να διαμοιράζονται το έργο αναφέροντας την πατρότητα του έργου και την αρχική παρουσίασή του σ' αυτό το συνέδριο.
β) Οι Συγγραφείς μπορούν να αντιπαρέλθουν τους όρους αυτής της Creative Commons άδειας και να εισέλθουν σε χωριστούς, πρόσθετους συμβατικούς-δεσμευτικούς διακανονισμούς για την μη αποκλειστική διανομή και μετέπειτα δημοσίευση αυτού του έργου (π.χ. να δημοσιεύσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή του σε ένα περιοδικό, να το εντάξουν στο ιδρυματικό καταθετήριο του φορέα τους ή να το δημοσιεύσουν σε ένα βιβλίο), αναφέροντας την αρχική παρουσίασή του σ' αυτό το συνέδριο.
γ) Επιπλέον, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύσουν και να μοιραστούν το έργο τους στο διαδίκτυο (π.χ. σε ιδρυματικά καταθετήρια όπως το ΙΚΕΕ ή στην προσωπική τους ιστοσελίδα) κάθε στιγμή πριν και μετά το συνέδριο.

Δήλωση Απορρήτου

 

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που συμπληρώνονται στην ιστοσελίδα αυτού του συνεδρίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις δηλωμένες προθέσεις του συνεδρίου και δεν θα διατεθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή σε κανένα άλλο πρόσωπο ή ομάδα.η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013