Σχετικά μ' αυτό το Σύστημα Συνεδρίου

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Open Conference Systems 2.3.5.0, το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης συνεδρίου ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και διανέμεται δωρεάν με τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License) από το Public Knowledge Project - PKP.

Διαδικασία Υποβολής, Αξιολόγησης και Δημοσίευσηςη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013