Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Maria Mironidou-Tzouveleki
Prof.
Aristotle University of Thessaloniki, School of Medicine
Διεύθυνση Email: mmyronid@auth.gr

η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013