Πολιτικές του Συνεδρίου

Πολιτική Πρόσβασης στις Ομάδες Αρχείων

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο (τόσο στο τρέχον, όσο και στα παλαιότερα αρχειοθετημένα συνέδρια) έχουν γίνει ανοιχτής πρόσβασης. Διατίθενται ελεύθερα από τον παρόντα ιστότοπο συνεδρίου για ανάγνωση, προς όφελος των συγγραφέων και των ενδιαφερομένων αναγνωστών.

 


Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο διατίθεται υπό την Άδεια Creative Commons Attribution 3.0.

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013