Περιήγηση στο Ευρετήριο Τίτλων


 
Προγραμματισμένο Συνέδριο Τίτλος
 
Βασικές αρχές της αρχειονομίας & πρακτική εφαρμογή στο λογισμικό AtoM AtoM 2.x: Εφαρμογή στις Αρχειακές Συλλογές Δήμου Βόλου Περίληψη
Ευγένιος Παπαδόπουλος
 
Τα Δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: επιστήμη, διακυβέρνηση, διαφάνεια, μεταφορές. Open Data Day 2018 GDPR: Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Περίληψη
Αλεξάνδρα Ιωάννου
 
Τα Δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: επιστήμη, διακυβέρνηση, διαφάνεια, μεταφορές. Open Data Day 2018 Training for Open Science: Principles and Practicalities Περίληψη
Φώτης Ψωμόπουλος
 
Τα Δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: επιστήμη, διακυβέρνηση, διαφάνεια, μεταφορές. Open Data Day 2018 Ανοικτά δεδομένα μεταφορών Thessaloniki Mobility Living Lab Περίληψη
Josep Maria Salanova Grau
 
ODD 2017 Opening our Data toDay: Ανοικτή Διακυβέρνηση, Διαφάνεια, Συμμετοχικότητα Ανοικτά δεδομένα στην Ευρώπη: το ευρωπαϊκό στάνταρντ DCAT-AP και το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Περίληψη
Βασίλειος Περιστέρας
 
Τα Δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: επιστήμη, διακυβέρνηση, διαφάνεια, μεταφορές. Open Data Day 2018 Ανοικτοί προϋπολογισμοί: μύθοι, πραγματικότητα και ένα όραμα Περίληψη
Σωτήρης Καραμπατάκης
 
Βασικές αρχές της αρχειονομίας & πρακτική εφαρμογή στο λογισμικό AtoM Αρχεία & Οργάνωσή τους: Βασικές έννοιες και αρχές Περίληψη
Τριανταφυλλιά Κουρτούμη
 
ODD 2017 Opening our Data toDay: Ανοικτή Διακυβέρνηση, Διαφάνεια, Συμμετοχικότητα Γιατί να ανοίξουμε τα δεδομένα μας σήμερα; Η σημασία του να είναι τα δεδομένα μας ανοικτά Περίληψη
Χαράλαμπος Μπράτσας
 
ODD 2017 Opening our Data toDay: Ανοικτή Διακυβέρνηση, Διαφάνεια, Συμμετοχικότητα Έλεγχος Δημοσιονομικών Στοιχείων των Φορέων του Δημοσίου μέσω των Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων - OpenBudgets.eu EU Horizon 2020 Project Περίληψη
Αναστασία Παπαδοπούλου, Σωτήριος Καραμπατάκης, Κλεάνθης Κουπίδης, Χαράλαμπος Μπράτσας
 
Τα Δεδομένα ως υποδομή καινοτομίας: επιστήμη, διακυβέρνηση, διαφάνεια, μεταφορές. Open Data Day 2018 Καλές πρακτικές και εφαρμογές Ανοικτών δεδομένων Περίληψη
Χαράλαμπος Μπράτσας, Κλεάνθης Κουπίδης, Κατερίνα Χατζοπούλου
 
1 - 10 από 10 Στοιχεία


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013