Ακαδημαϊκές εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Τρέχοντα Συνέδρια

Δεν υπάρχουν ενεργά συνέδρια επί του παρόντος. Παρακαλώ κοιτάξτε τα αρχεία των παρελθόντων προγραμματισμένων συνεδρίων.


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013