Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κατερίνα Νάστα
Προϊσταμένη διεύθυνσης
Τηλέφωνο: 2310995325
Διεύθυνση Email: nasta@lib.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013