Εγγραφή

 
Τύπος Εγγραφής Κόστος
 
Εγγραφή 0,00 EUR (Η εγγραφή έχει κλείσει 2019-03-15)
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
 
 

Διαχειριστής Εγγραφής

Όνομα Ομάδα δικτυακού τόπου
Διεύθυνση Email libraryweb@lib.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013