Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές στις Βιβλιοθήκες

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Μάρτιος 15, 2019


Οι ψηφιακές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (TΠΕ) μεταβάλλουν δραστικά τα εργαλεία της έρευνας και τους τρόπους προσέγγισης και αναζήτησης της πληροφορίας. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης, καθώς οι νέες μορφές περιεχομένου συνοδεύονται από νέα εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και νέα μοντέλα υπηρεσιών. Έχοντας στη διάθεσή της μέσα ψηφιακά τα οποία εξασφαλίζουν τη δυναμικότερη διαχείριση, πιθανότερα την μακροβιότερη διατήρηση και σίγουρα την ευρύτερη διάδοση της γνώσης, η βιβλιοθήκη επαναπροσδιορίζει τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της, καθώς και τη σχέση της με το κοινό. Για τον επιστήμονα των Ανθρωπιστικών Σπουδών βέβαια η βιβλιοθήκη συνεχίζει να είναι το εργαστήρι του, παρότι παράλληλα οι Ανθρωπιστικές Σπουδές εκσυγχρονίζουν κι αυτές τα εργαλεία και τις μεθόδους τους. Ο πολυπρόσωπος και πολυσυλλεκτικός χώρος των Ανθρωπιστικών Σπουδών μετέχει δυναμικά και δημιουργικά στην ψηφιακή συνθήκη. Υιοθετεί καινοτόμες αναλυτικές μεθόδους, χρησιμοποιεί σύγχρονους φορμαλισμούς για την αναπαράσταση και τη διάδοση της πολιτισμικής γνώσης και μελετά τις προοπτικές και τα τρόπους εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών. Επιδιώκοντας την ερευνητική διάδραση και ανταλλαγή ιδεών, μέλη της ερευνητικής ομάδας Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Νεοελληνικών Σπουδών Digines και μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης συζητούν για ζητήματα που αφορούν τις μορφές και τις όψεις των θεσμών της βιβλιοθήκης, εγχειρήματα ψηφιοποίησης περιεχομένου, καθώς και τις προοπτικές που επιφυλάσσει το μέλλον.
Λογότυπο Εργαστηρίου DIGINES


Λογότυπος ΒΚΠ ΑΠΘ

Πληροφορίες Συνεδρίουη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013