Βασικές αρχές της αρχειονομίας & πρακτική εφαρμογή στο λογισμικό AtoM

Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δεκέμβριος 2, 2016 – Δεκέμβριος 3, 2016


Την Παρασκευή 02/12 διοργανώθηκε σεμινάριο αρχειονομίας αποκλειστικά για τα μέλη της ομάδας εργασίας που θα ασχοληθεί με την καταγραφή του αρχείου του ΑΠΘ. Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση βασικών αρχών της αρχειονομίας και η εκπαίδευση στο λογισμικό AtoM.

Λογότυπος ΒΚΠ ΑΠΘ

Πληροφορίες Συνεδρίουη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013