Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κωνσταντίνος Μπίκος
Διεύθυνση Email: bikos@edlit.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013