Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ελένη Κασάπη
Καθηγήτρια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διεύθυνση Email: kassapi@itl.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013