Βιβλιοθήκη ΑΠΘ - Συνεδριοθήκη


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την υπηρεσία "Συνεδριοθήκη".

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη όλης της διαδικασίας διεξαγωγής και φιλοξενίας του περιεχομένου συνεδρίων, ημερίδων, διημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που υλοποιούνται εντός του ΑΠΘ. Η υπηρεσία, που φιλοξενείται σε server της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύει κάθε ενδιαφερόμενο στη χρήση της.

Η υπηρεσία Συνεδριοθήκη έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου "Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ" του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Επικοινωνία: conferences@lib.auth.gr, 2310 995480

Εκδήλωση τιμής και μνήμης Λίλας Αντωνοπούλου

Προβολή Συνεδρίου

Νέες Τεχνολογίες και Εκκλησία τον 21ο αιώνα

Προβολή Συνεδρίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων

Προβολή Συνεδρίου

Erasmus Library Staff Training Week

Προβολή Συνεδρίου

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Πνευματική Ιδιοκτησία: Η καθημερινότητα της Ανοιχτής Επιστήμης

Προβολή Συνεδρίου

Ακαδημαϊκές εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Προβολή Συνεδρίου

Για το χιούμορ στον Καραγκιόζη

Προβολή Συνεδρίου

"Σημειωτική και Βίβλος"

Τον Σεπτέμβριο του ‘68, στο τριήμερο Σεμινάριο των Βερσαλλιών, ο Algirdas Julien Greimas με μια ομάδα μαθητών του και περίπου τριάντα καθηγητές ειδικούς στην Αγία Γραφή εργάστηκαν από κοινού πάνω στη δομική ανάλυση βιβλικών κειμένων.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση της Σημειωτικής με την Αγία Γραφή και ήταν τέτοια η «χημεία» που οι αλυσιδωτές αντιδράσεις συνεχίζουν μέχρι σήμερα να παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα.

Μέσα από τη διάρθρωση προηγουμένων θεωριών, ο Greimas φτιάχνει την δομική σημασιολογία του και δίνει το έναυσμα για τις έρευνες πάνω στην Αφηγηματικότητα και την Εκφορά. Η ιστορία της Σημειωτικής Θεωρίας και οι εφαρμογή των μοντέλων αποτελούν τη φετινή θεματική του Σεμιναρίου.

Το σεμινάριο γίνεται στα πλαίσια συνεργασίας του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Κέντρο Ανάλυσης Θρησκευτικού Λόγου (CADIR) της Θεολογικής Σχολής του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λυών.

Προβολή Συνεδρίου

Πρόληψη και Υγεία στον Αθλητισμό

H Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Αθλητιατρική Εταιρία Ελλάδος διοργανώνουν ημερίδα με θέμα "Πρόληψη και Υγεία στον Αθλητισμό"

Προβολή Συνεδρίου

Το φύλο της λογοτεχνίας

Η ημερίδα αυτή έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στις/τους φοιτήτριες/ητές του μεταπτυχιακού μαθήματος "ΝΕΦ 606: Φύλο και σεξουαλικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία (12ος-21ος αι.)" αλλά και στο ευρύτερο κοινό να γνωριστούν με το έργο σύγχρονων συγγραφισσών/φέων, στο οποίο το φύλο και η σεξουαλικότητα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά και με τις/τους ίδιες/ους τις/τους συγγράφισσες/αφείς.

Προβολή Συνεδρίου

Από την Διεπιστημονικότητα στη Διεθνή Εθελοντική Προσφορά

Προβολή Συνεδρίου

HEAL-Legal

«Πνευματική Ιδιοκτησία και Ιδρυματικά Αποθετήρια: συνήθη ζητήματα και βέλτιστες πρακτικές» - Θεσσαλονίκη

«Πνευματική Ιδιοκτησία και Ιδρυματικά Αποθετήρια: συνήθη ζητήματα και βέλτιστες πρακτικές»

Προβολή Συνεδρίου

Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Θέματα των Επιστημών Αγωγής

Σκοπός του συνεδρίου

Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με τις επιστημολογικές κατευθύνσεις της Επιστήμης της Αγωγής, τους κλάδους της, το αντικείμενό της, τη διεπιστημονική συνεργασία της και τα μεθοδολογικά της εργαλεία.

Απευθύνεται σε

Επιστήμονες παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες της Εκπαίδευσης.

Προβολή Συνεδρίου

Μνήμη και Αφήγηση

Η Ομάδα Μνημοσύνη εντάσσεται στο Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ο κύριος στόχος της είναι η μεταφορά επιλεγμένων κειμένων Θεωρίας Μνήμης από τα γερμανικά στα ελληνικά, ο σχολιασμός και η έκδοση τους.

Εναρκτήριο ερέθισμα για τη συγκρότηση της Ομάδας υπήρξε η διαπίστωση ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εμφανιστεί στη γερμανόφωνη βιβλιογραφία σημαντικότατες θεωρίες περί μνήμης (Erinnerungstheorien-Βασικοί εκπρόσωποι: Jan&Aleida Assmann, Harald Welzer, Ansgar Nünning κ.ά. ), οι οποίες στη χώρα μας έτυχαν ελάχιστης έως μηδενικής υποδοχής. Δεδομένου ότι τα εν λόγω κείμενα διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στο διεθνή επιστημονικό διάλογο (π.χ. οι έννοιες «kulturelles/kommunikatives Gedächtnis»–«πολιτισμική/επικοινωνιακή μνήμη» αποτελούν εργαλεία-κλειδιά για τις ανθρωπιστικές επιστήμες), η αφετηριακή σύλληψη των υπευθύνων ήταν ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να αναπληρωθεί η προαναφερθείσα έλλειψη. Σε αυτό προστέθηκαν και τα πολιτικοκοινωνικά γεγονότα των τελευταίων ετών, τα οποία έφεραν στο προσκήνιο την αναζωπύρωση του νεοναζισμού στην Ελλάδα– μια θλιβερή εξέλιξη η οποία συναρτάται άμεσα με ζητήματα συλλογικής μνήμης (ακριβέστερα: της ανεπάρκειάς της). Αν το βιβλιογραφικό κενό αναδεικνύει την ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο «μνήμη» ως απαραίτητη, οι κοινωνικές εξελίξεις την καθιστούν επιτακτική.

Το εργαστήριο στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας παρέχει το πλαίσιο για την επιστημονική ενασχόληση με τις θεωρίες της μνήμης με διεπιστημονική προσέγγιση, αφενός με την ανάλυση των θεωρητικών κειμένων που προέρχονται από τα επιστημονικά πεδία της Αιγυπτιολογίας, Φιλολογίας, Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας και αφετέρου με την μεταφορά επιλεγμένων κειμένων από τη γερμανική γλώσσα στην ελληνική.

Οι διεπιστημονικές θεωρίες περί μνήμης αποτελούν βάση για ανάλυση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων, αλλά παίζουν και έναν σημαντικό ρόλο για την έρευνα σε ποικίλες επιστήμες, όπως την Ιστορία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Αρχαιολογία, Παιδαγωγική και Φιλολογία.

Προβολή Συνεδρίου

Παρεκβολών Ημέρα

Ημερίδα επιστημονικού διλόγου για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Προβολή Συνεδρίου

Open Access Week

Η Open Access Week αποτελεί ένα παγκόσμιο γεγονός που πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο. Η διοργάνωσή της ξεκίνησε το 2006, αλλά η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ συμμετέχει από το 2012.

Η Open Access Week αποτελεί μία ευκαιρία για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να ενημερώνονται σχετικά με τα πιθανά οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης, να διαμοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες με συναδέλφους, και να ενεργοποιήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης, προκειμένου αυτή να γίνει η συνήθης πρακτική στην επιστημονική επικοινωνία και έρευνα.

(μέρος του παραπάνω κειμένου αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της σελίδας About Open Access Week)

Προβολή Συνεδρίου

Giornata Italiana

Η Ημερίδα αυτή στοχεύει στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της ξενόγλωσσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με βάση τις συνθήκες επικρατούν και τη στάση της πολιτείας στο θέμα. Ιδιαίτερα, επιδιώκεται να αναδειχθεί το πρόβλημα του αποκλεισμού της Ιταλικής Γλώσσας από τα Δημόσια Σχολεία, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών πουφοιτούν σε αυτά.

Προβολή Συνεδρίου

ΤΑ TRANS ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Έχουμε τη χαρά να σας γνωρίσουμε ότι στο πλαίσιο της ΗΜΕΡΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, στις 18:00-21:00 μμ. προγραμματίζεται στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «ΤΑ TRANS ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ».

Προβολή Συνεδρίου

Διεθνές Συνέδριο Θεολογία της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα (Ο')

Ο τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει στις 13 και 14 Μαρτίου 2014 το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ.

Προβολή Συνεδρίου

Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Jean Monnet Chair for European Constitutional
Law andCulture

Law School, Aristotle University of Thessaloniki

Προβολή Συνεδρίου

European Low Grade Glioma Network

Προβολή Συνεδρίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προβολή Συνεδρίου

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία οργανώνει το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, από τις 3 έως και 6 Οκτωβρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη. Τίτλος του είναι «Το πράσινο της ελπίδας: Η βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη».

Η θεματολογία περιλαμβάνει όλα τα πεδία της επιστήμης της Βιολογίας Φυτών. Μια ειδική συνεδρία θα αφορά στις ανακοινώσεις των μελών της  Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας

Επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου όπου η φιλοξενία, η αμεσότητα και η επικοινωνία θα κυριαρχούν, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας και προοπτικής στους νέους που ασχολούνται με τη Βοτανική.

Προβολή Συνεδρίου

Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ

Προβολή Συνεδρίου

Εκπαίδευση και Κοινωνία

Εκδήλωση τιμής για τον Ομότιμο Καθηγητή Μιχάλη Κελπανίδη

Προβολή Συνεδρίου

Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας - AΠΘ

Προβολή Συνεδρίου

Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη

Προβολή Συνεδρίουη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013