Σχετικά μ' αυτό το Σύστημα Συνεδρίου

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Open Conference Systems 2.3.6.0,το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης συνεδρίου ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και διανέμεται δωρεάν από το Public Knowledge Project υπό την Γενική Δημόσια Άδεια (GNU).

Διαδικασία Υποβολής, Αξιολόγησης και Δημοσίευσηςη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013