Πρόληψη και Υγεία στον Αθλητισμό

Ομάδα Αρχείων Συνεδρίων

Πρόληψη και Υγεία στον Αθλητισμό

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Αμφιθέατρο ΙΙ

Θεσσαλονίκη, GR

Απρίλιος 9, 2016 – Απρίλιος 10, 2016

 

Οργάνωση

 

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας

Αθλητιατρική Εταιρία Ελλάδας

 

Προβολή Λεπτομερειών Συνεδρίουη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013