Πληροφορίες για τους Αναγνώστες

Giornata Italiana

Ημερίδα σχετικά με τα προβλήματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο νέο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, με επικέντρωση στο ζήτημα της διδασκαλίας της Ιταλικής στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013