Πολιτικές του Συνεδρίου

Πολιτική Πρόσβασης στις Ομάδες Αρχείων

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο (τόσο στο τρέχον, όσο και στα παλαιότερα αρχειοθετημένα συνέδρια) έχουν γίνει ανοιχτής πρόσβασης. Διατίθενται ελεύθερα από τον παρόντα ιστότοπο συνεδρίου για ανάγνωση, προς όφελος των συγγραφέων και των ενδιαφερομένων αναγνωστών.

 

Οργανωτική Επιτροπή

Αντώνης Βεντούρης ΑΠΘ

Γιαννουλα Γιαννουλοπούλου ΕΚΠΑ

Ελένη Κασάπη ΑΠΘ

Γκαμπριελλα Μακρή ΑΠΘ

Γιάννης Τσόλκας ΕΚΠΑ

 

Οργανωτική Επιτροπή

Αντώνης Βεντούρης ΑΠΘ

Γιαννουλα Γιαννουλοπούλου ΕΚΠΑ

Ελένη Κασάπη ΑΠΘ

Γκαμπριελλα Μακρή ΑΠΘ

Γιάννης Τσόλκας ΕΚΠΑη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013