Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αντώνιος Βεντούρης
Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

Τ.Θ. 7, Τ.Κ. 54124

 


Τηλέφωνο: 2310997591
Fax: 2310997501
Διεύθυνση Email: venturis@itl.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013