Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αναστάσιος Καπλάνης
Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Email: tassoskaplanis@lit.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013