Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Στέλλα Ορδούδη
Διεύθυνση Email: foodchem.auth@gmail.comη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013