Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Sanchez Martinez, Carmen, Universidad de Valladolid, Ισπανία

  • - Erasmus participants' presentations
    Spain. The Library of University of Valladolid
    Περίληψη


η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013