Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας - AΠΘ

Ομάδα Αρχείων Συνεδρίων

34η Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μάιος 16, 2013 – Μάιος 18, 2013

Η 34η Συνάντηση Εργασίας διοργανώνεται από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διεξαχθεί στις 16-18 Μαΐου 2013.

16 Μαΐου 2013 : Προσυνεδριακή Μεταπτυχιακή Ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες (Αίθουσα 112 και 113, Ισόγειο Παλαιού Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.)

17-18 Μαΐου 2013 : Κυρίως Συνέδριο (Αμφιθεάτρα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ,  Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.)

Προβολή Λεπτομερειών Συνεδρίουη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013