Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Σοφία Ζαπουνίδου
Διεύθυνση Email: szapoun@lib.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013